Regulamin zawodów biegowych ?Główczycki Cross? 11.10.2014

1. TERMIN I MIEJSCE

 • termin: zawody odbędą się 11 października 2014 r. od godz. 10:00
 • miejsce / trasa: Główczyce Hala Sportowa, ul Skórzyńska, trasa ? okolice Główczyc, stadion


2. CEL ZAWODÓW

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej;
 • popularyzacja biegów masowych;
 • zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu;
 • promocja Gminy Główczyce;


3. ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 15, 76-220 Główczyce

Szkoła Podstawowa w Główczycach

Bieg Główny ? kierownik zawodów - Tomasz Wiktorzak, t.wiktorzak@gok-glowczyce.pl tel. 602268966
Biegi dziecięce i młodzieżowe ? kierownik zawodów - Paweł Łuczka, pawel.piotr1@poczta.onet.pl, tel. 663802261

 

4. BIURO ZAWODÓW

 • Hala Sportowa , ul. Skórzyńska , Główczyce - czynne od godziny 9:00. W biurze zawodów zawodnicy otrzymają pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają:
  • numer startowy
  • agrafki
  • bon żywieniowy
 • Na terenie hali znajdują się szatnie, prysznice i sanitariaty udostępnione dla wszystkich uczestników zawodów.


5. TRASY:

I. Bieg Główny ? 10 km (cross, drogi leśne ,polne, betonówka, bruk, asfalt, długość ok. 10,7 km)
II. Biegi dziecięce i młodzieżowe na dystansach:

 • Bieg przedszkolaka
  • dystans 150 metrów. W biegu mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym tylko i wyłącznie w towarzystwie mamy lub taty.
  • trasa: stadion przy hali sportowej w Główczycach.

 

 • Bieg szkół podstawowych I ? II
  • dystans 360 metrów
  • trasa: jedno okrążenie na stadionie przy hali sportowej w Główczycach.

 

 • Bieg szkół podstawowych III ? IV
  • dystans 720 metrów
  • trasa: dwa okrążenia na stadionie przy hali sportowej w Główczycach

 

 • Bieg szkół podstawowych V-VI
  • dystans 800 metrów
  • trasa: jedno okrążenie na terenach otaczających stadion przy hali sportowej w Główczycach.

 

 • Bieg szkół gimnazjalnych
  • dystans 1600 metrów
  • trasa: dwa okrążenia na terenach otaczających stadion przy hali sportowej w Główczycach.

 

6. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 • 9:00 ? 9:45 - zapisy do Biegu Głównego
 • 10:00 - start biegu głównego
 • 12:00 - biegi dziecięce i młodzieżowe w gradacji od najmłodszych do najstarszych co 15 minut.
 • 14:00 - ceremonia wręczenia nagród wszystkich biegów i kategorii


7. UCZESTNICTWO ? BIEG GŁÓWNY OPEN

 • W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:
  • dokonają zgłoszenia swojego uczestnictwa w biegu (formularz zgłoszeniowy znajduje się pod tym linkiem http://gok-glowczyce.pl/formularz-zgloszeniowy ), zapisu do biegu będzie można dokonać również osobiście w dniu zawodów.
  • ukończyli 18 rok życia
  • ukończyli 16 rok życia i przedstawią pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na start w biegu
  • przedstawią zaświadczenie lekarskie o zdolności do czynnego uczestnictwa w biegach długodystansowych lub podpiszą oświadczenie o takiej zdolności i starcie na własną odpowiedzialność.


8. UCZESTNICTWO ? BIEGI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE

 • opiekunowie bądź rodzice zgłaszają dzieci przed zawodami
 • biegi w poszczególnych dystansach i kategoriach wiekowych odbywają się wg wykazu,
 • rodzic lub opiekun prawny wyraża pisemną zgodę na udział dziecka w zawodach biegowych


7. BIEGI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE - kategorie wiekowe i dystanse

 • Bieg przedszkolaka: dystans 150 metrów. W biegu mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym tylko i wyłącznie w towarzystwie mamy lub taty.
 • Bieg szkół podstawowych I ? II ( rocznik 2006-2007): dystans 360 metrów.
 • Bieg szkół podstawowych III ? IV (2004-2005): dystans 720 metrów.
 • Bieg szkół podstawowych V-VI ( 2002-2003): dystans 800 metrów.
 • Bieg szkół gimnazjalnych (1999-2001): dystans 1600 metrów.


Biegi odbywają się oddzielnie dla dziewczynek i chłopców.


8. NAGRODY ? Bieg Główny:

 • medale pamiątkowe dla zawodników
 • dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych trzech zawodniczek i zawodników w biegu głównym ? open
 • nagroda dla najstarszego zawodnika i zawodniczki
 • nagroda dla najlepszego biegacza/biegaczki z Gminy Główczyce
 • okolicznościowe dyplomy uczestnictwa w ?Główczyckim Crossie? dla wszystkich zawodników


9. NAGRODY ? Biegi dziecięce i młodzieżowe

 • medale i dyplomy za pierwsze 3 miejsca w każdym biegu
 • dyplomy uczestnictwa dla każdego zawodnika
 • drobne upominki dla każdego zawodnika


10. WPISOWE ? Bieg Główny:

Koszt udziału w biegu to 20 złotych płatne na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach, ul Kościuszki 15, płatne do 09.10.2014
Nr konta 91 9315 1030 0030 4371 2000 0020

Tytuł wpłaty : wpisowe ?Główczycki Cross?
Na stronie internetowej biegu pojawiać się będą informacje o wpłatach przy nazwisku osoby zapisanej. W sytuacji spornej należy podczas weryfikacji w Biurze Zawodów przedstawić dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu).

Od 10.10 2014 i w bazie zawodów wpisowe wynosi 30 zł

BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SĄ BEZPŁATNE


11. BEZPIECZEŃSTWO / ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości. Warunkiem udziału w biegach jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi się z tego tytułu odpowiedzialności.
 • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe oraz służby kierujące ruchem drogowym
 • Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy
 • Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego
 • Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • Interpretacja regulaminu należy do organizatora i może on dokonywać w nim zmian wskutek zmieniających się okoliczności niezależnych od organizatora.

 

 

 

 

 

Organizatorzy - Główczycki Cross

Patronat medialny - Główczycki Cross

Logo fama slupsk 72dpi RGB

 

Partnerzy Główczyckiego Crossu

PATRONAT HONOROWY

Herb - Powiat Słupski z podpisem STAROSTA

 

 


 

 

logo Decathlon Slupsk

domtel

SMID 001 LaneEnergy-podwoborder

 logo-wygocki

logo-ulenberg

  

Ryszard Kwiatkowski 

 

Edmund Skierka

 

 LOGO autodiug

aktualne LOGO-male

 

Seritext logo na jasne tło

 

Wirtualne muzeum-m

BIP


Maczuga 2024 Baner mały mała rozdzielczość

Rajd "Maczuga Stolema" zaliczany jest do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację!

logoPMnO

 

Amicus-big

mak plus2

MATv Glow male

NEWSLETTER

Otrzymuj informacje e-mail o najnowszych wydarzeniach w GOK-u
Free business joomla templates