Komunikat startowy - Maczuga Stolema 2016

1. Zespół Organizacyjny:

Piotr Grabaszewski ? kierownik zawodów, budowniczy tras, sędzia główny, tel. +48 603 229 366
Paweł Żmuda, Aleksandra Karmelita, Aneta Jankowska ? obsługa techniczna zawodów
Inni pracownicy GOK Główczyce

 

2. Termin i miejsce zawodów:

27 sierpnia 2016 roku, Zespół Szkół w Stowięcinie, teren Gminy Główczyce i Pobrzeża Słowińskiego

 

3. Baza i biuro zawodów:

Zespół Szkół w Stowięcinie

 

4. Forma rozgrywania zawodów:

 • Trasa TP12 - indywidualna (dopuszczalne są zespoły 4 osobowe jako 1 team)
 • TP20 - indywidualna
 • Trasa TP50 - indywidualna

Wszystkie trasy pokonywane są w formule scorelauf ? czyli zaliczanie punktów kontrolnych w dowolnej kolejności.

 

KOMUNIKAT TECHNICZNY
Trasa ?Mały Stolem? - trasa ok. 12 km
Ilość PK 10 w tym 7 lampionów 3 PK zadaniowe (spisz z terenu...)
Dowolna kolejność zdobywania PK
Limit czasu 5h + 30 minut limitu spóźnień
Liczba osób w zespole max 4.
Skala mapy 1: 25 000 (1 cm na mapie = 250m w terenie)
Na trasie znajduje się 1 punt żywieniowy (okolice 5PK)

KOMUNIKAT TECHNICZNY
Trasa ?Szybki Stolem? - trasa ok. 23km
Ilość PK 16 Lampiony
Dowolna kolejność zdobywania PK
Limit czasu 8h + 30 minut limitu spóźnień
Zespoły 1 osobowe
Skala mapy 1: 50 000
Na trasie znajdują się 2 punty żywieniowe (okolice 7PK i 15PK)
Na trasie tej występują tzw PK stowarzyszone tj w rejonie właściwego PK umieszczone dodatkowy lampion. Jego zadaniem jest wprowadzenie startujących w błąd. Lampiony te umieszczone są na podobnych do właściwego PK elementach terenowych ale w pewnym oddaleniu od PK właściwego (powyżej 50m). Za potwierdzenie na karcie startowej PK stowarzyszonego, uczestnik dostaje karę 30 minut doliczanych do czasu przejścia trasy. Jeżeli uczestnik potwierdzi PK stowarzyszony i się zorientuje w błędzie, ma możliwość zmniejszenia kary poprzez potwierdzenie właściwego PK w rezerwowej kartce na karcie startowej. Za taką zmianę uczestnik otrzymuje tylko 10 minut kary.

KOMUNIKAT TECHNICZNY
Trasa ?Duży Stolem? - trasa ok. 50 km
Ilość PK 19 Lampiony
Dowolna kolejność zdobywania PK
Limit czasu 12h + 30 minut limitu spóźnień
Zespoły 1 osobowe
Skala mapy 1: 50 000
Na trasie znajdują się 2 punty żywieniowe (okolice 12PK i 16PK)
Na trasie tej występują tzw PK stowarzyszone tj w rejonie właściwego PK umieszczone dodatkowy lampion. Jego zadaniem jest wprowadzenie startujących w błąd. Lampiony te umieszczone są na podobnych do właściwego PK elementach terenowych ale w pewnym oddaleniu od PK właściwego (powyżej 50m). Za potwierdzenie na karcie startowej PK stowarzyszonego, uczestnik dostaje karę 30 minut doliczanych do czasu przejścia trasy. Jeżeli uczestnik potwierdzi PK stowarzyszony i się zorientuje w błędzie, ma możliwość zmniejszenia kary poprzez potwierdzenie właściwego PK w rezerwowej kartce na potwierdzenia. Za taką zmianę uczestnik otrzymuje tylko 10 minut kary.

5. Program zawodów:

 
26 sierpnia 2016

18:00 ? Przyjmowanie uczestników w bazie rajdu

 

27 sierpnia 2016

06:30 - Przyjmowanie uczestników, praca sekretariatu rajdu trasa TP50
07:00 - Odprawa techniczna TP50
07:30 - Start trasy TP50,
07:00 - Praca sekretariatu rajdu - trasa TP12, TP20
08:30 - Odprawa techniczna trasy TP12, TP20
9:00 - Start trasy TP12, TP20
15:00 - Zamknięcie mety TP 12
15:30 - Zakończenie i wręczenie nagród Trasy TP 12
18:00 - Zamknięcie mety TP 20
18:30 - Zakończenie i wręczenie nagród Trasy TP20
19:30 - Zamknięcie mety trasy TP 50
20:00 - Zakończenie i wręczenie nagród trasy TP50

 

Istnieje możliwość przenocowania z soboty na niedzielę w bazie rajdu.

 

6. Zgłoszenia:

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.gok-glowczyce.pl oraz poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej w biurze zawodów wraz z przedstawieniem dowodu wpłaty.

 

7. Świadczenia startowe

 • posiłek regeneracyjny po rajdzie
 • komplet kolorowych map i materiałów startowych,
 • nocleg w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i karimatę)
 • szatnie, toalety i prysznice w Bazie Zawodów,
 • wrzątek do celów spożywczych,

 

8. Postanowienia końcowe

 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę,
 • uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
 • zabrania się korzystania z innych środków lokomocji niż przewidziane w regulaminie Zawodów,
 • uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo do świadczeń,
 • na terenie Bazy Zawodów obowiązkowo poruszamy się w obuwiu zmiennym, o jasnej podeszwie,
 • za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
 • obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.,
 • ostateczna interpretacja komunikatu startowego oraz regulaminu należy do organizatorów,

 

 

 

 

 

Wirtualne muzeum-m

BIP


Maczuga 2024 Baner mały mała rozdzielczość

Rajd "Maczuga Stolema" zaliczany jest do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację!

logoPMnO

 

Amicus-big

mak plus2

MATv Glow male

NEWSLETTER

Otrzymuj informacje e-mail o najnowszych wydarzeniach w GOK-u
Free business joomla templates