Kontakt w sprawie rajdu

 

Pawel ZmudaPaweł Żmuda - Dyretor Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach - tel. 508 210 032, e-mail: dyrektor.gokglowczyce@gmail.com