Polka lokalna - projekt dla aktywnych kobiet

 

Polka lokalna

W Główczycach w październiku wystartował projekt "Polka lokalna - budowanie kapitału społecznego w oparciu o potencjał kobiet wiejskich". Bierze w nim udział kilkanaście aktywnych kobiet z gminy Główczyce, które wezmą udział w cyklu różnorodnych warsztatów.
 
Nauczą się m. in. gotować potrawy regionalne, dowiedzą się o wioskach tematycznych, nauczą wprowadzać zmiany społeczne oraz odbędą kurs Nordic Walking. Najbardziej aktywne z nich wezmą także udział w dodatkowym cyklu szkoleń "Warsztaty liderek kobiet". 
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi zaprasza do udziału w projekcie pt. Polka lokalna - budowanie kapitału społecznego w oparciu o potencjał kobiet wiejskich? dofinansowanym w ramach Programu FIO 2015. 
 
Celem głównym projektu jest poprawa kapitału społecznego na obszarze Partnerstwa Dorzecze Słupi poprzez animację kobiet wiejskich i budowanie ich gotowości do szerszej współpracy na poziomie lokalnym i ponadlokalnym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Projekt przyczyni się do nawiązania relacji społecznych, więzi i zaufania w 6 grupach kobiet wiejskich,  podniesienia kompetencji społecznych i osobistych 30 liderek lokalnych oraz aktywizacji kobiet do poszerzenia ich pól aktywności i współpracy o działania wykraczające poza daną grupę, w której zwykle działają (angażujące innych członków społeczności lokalnej oraz partnerów spoza społeczności lokalnej danej wsi).
 
Z gmin partnerskich Stowarzyszenia LGD Partnerstwa Dorzecze Słupi wyłonionych zostanie 6 dziesięcioosobowych grup mieszkanek, które wezmą udział w zajęciach projektowych.
 
Każda grupa udział weźmie w 4 spotkaniach o różnorodnym charakterze . Ponieważ potrzeby kobiet na obszarze omawianych gmin są bardzo różne, wychodząc naprzeciw włączaniu kobiet w kreowanie własnych działań na rzecz swoją i społeczności lokalnej, w której funkcjonują, grupy wybiorą spośród oferowanych 6 zajęć 4 specjalistyczne spotkania dotyczące różnych aspektów aktywności lokalnej kobiet, tj.:
 
1. Kobiety w wioskach tematycznych 
2. Kobiety i wprowadzanie zmian społecznych 
3. Trzy wymiary zdrowia kobiety ? zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne oraz czynniki je warunkujące
4. Kobieta aktywna fizycznie ? zajęcia - Nordic Walking z instruktorem 
5. Kuchnia ? jedno z wielu miejsc kobiety - warsztat kuchni regionalnej
6. Kobieta bezpieczna ? samoobrona, np. wen-do
 
Dodatkowo zaplanowane zostało szkolenie w ramach tzw. ?Dobrych praktyk?, po 3 godziny szkoleniowe dla każdej z grup, jako szkolenie obowiązkowe. 
 
W każdej z grup wyłonionych zostanie ok. 5 kobiet (maksymalnie 30 uczestniczek), które wezmą udział dodatkowo w cyklu szkoleń pt. ?Warsztaty liderek kobiet?, podczas których zdobędą dodatkowe umiejętności liderskie, m.in. zasady pracy grupowej, identyfikacja zasobów,  problemów i potrzeb lokalnych, czy sposoby mobilizowania społeczności lokalnej do działania, czy też personalne, m.in. asertywność, budowanie poczucia własnej wartości, czy też uwalnianie negatywnych emocji. 
 
 
Na zakończenie projektu zadaniem każdej z grup kobiet będzie zorganizowanie własnej akcji współpracy, tj., jednorazowego wydarzenia wymagającego szerszej współpracy z innymi mieszkańcami wsi lub z partnerami spoza danej miejscowości. Mogą to być: warsztat, impreza, akcja wolontariacka, finał projektu. Będzie to pierwszy sprawdzian umiejętności organizowania działań aktywizujących, jeszcze pod opieką doświadczonego koordynatora. 
Każda z uczestniczek weźmie udział w organizacji, przygotowaniu i realizacji zadania zgodnie z predyspozycjami, które będą wymagały podjęcia rozmów i negocjacji w grupie. Zadanie to ma na celu m.in. wprowadzenie podziału obowiązków w grupie zgodnie z predyspozycjami poszczególnych jej członkiń. 
 

Zapraszamy chętne Panie do zgłoszeń przesyłanych na e-mail: p.zmuda@glowczyce.pl oraz telefonicznie na nr 508210032.

Wirtualne muzeum-m

BIP


Maczuga 2024 Baner mały mała rozdzielczość

Rajd "Maczuga Stolema" zaliczany jest do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację!

logoPMnO

 

Amicus-big

mak plus2

MATv Glow male

NEWSLETTER

Otrzymuj informacje e-mail o najnowszych wydarzeniach w GOK-u
Free business joomla templates