O Główczycach na panelu XI Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego

XI Pomorski Kongres Obywatelski11 maja na Uniwersytecie Gdańskim odbył się XI Pomorski Kongresi Obywatelski na którym głównym tematem obrad było Partnerskie Pomorze oraz równoważenie szans i perspektyw rozwoju poszczególnych regionów.

Dodatkowo, bezpośrednio na panelu o Animacji Kultury Lokalnej jednym z panelistów biorących udział w dyskusji był Paweł Żmuda, reprezentując GOK i gminę Główczyce, jako przykład gminy tworzącej dobre wzorce rozwoju kultru lokalnej.