W gminie Główczyce ludzie są na medal! Podsumowanie projektu "Robimy wiochę! Sołectwo na medal."

IMG 8258 CopyW sobotę 30 września na Targu Doświadczeń Lokalnych w Pobłociu podzieliliśmy się doświadczeniami zebranymi podczas realizacji projektu "Robimy wiochę! Sołectwo na medal". Dzięki funduszom z programu Lokalne Partnerstwa PAFW i Polskiej Akademii Rozwoju Filantropii, będącej operatorem tego programu, od września ubiegłego roku mogliśmy dofinansować osiem inicjatyw służących dobru wspólnemu w Stowięcinie, Wielkiej Wsi, Wykosowie, Siodłoniu, Izbicy, Cecenowie, Rumsku oraz Szczypkowicach. Podczas Targu Doświadczeń Lokalnych podsumowaliśmy wszystko, co działo się podczas ubiegłego roku. A było co podsumowywać!

 

 

Biegi dla dzieci w Cecenowie organizowane w ramach inicjatywy sołeckiej Bieg po zdrowie i siłę fot. Aleksandra Karmelita

Zaczęło się od pomysłu na projekt realizowany wspólnie z mieszkańcami sołectw. Ideą programu Lokalne Partnerstwa PAFW jest znalezienie czegoś, co łączy mieszkańców i daje im motywację do działania - jest ich dobrem wspónym. W naszym projekcie, zapoczątkowanym przez stowarzyszenie Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych, Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach oraz lidera PAFW Pawła Żmudę dobrem wspólnym stała się SAMORZĄDNOŚĆ. Dofinansowanie z PAFW pozwoliło na odkrycie tego, co istnieje wśród mieszkańców naszej gminy i wykorzystanie potencjału ludzi, chcących kreować rzeczywistość, w której żyją. Zmieniać na lepsze - dla siebie i współmieszkańców - najbliższą okolicę. Tak przestrzeń fizyczną - upiększając podwórka, place zabaw, budując miejsca spotkań, jak przestrzeń kulturową - wydobywając i zachowując w pamięci tradycję miejscowości lub tworząc nowe okoliczności do spotkań, rozmów, przeżywanych razem chwil -tworząc nową tradycję lokalną.

 

 

IMG 1590 CopyPomysły mieszkańców ośmiu sołectw naszej gminy były pod tym względem różne - powstało kilka miejsc spotkań, odbyły się spotkania z seniorami, spacery nordic walking, powstał mural, wypromowano nawet dynię, jako produkt lokalny w Stowięcinie! Każda inicjatywa była odpowiedzią na realne potrzeby i możliwości mieszkańców: Siodłonia, Szczypkowic, Stowięcina, Wykosowa, Wielkiej Wsi, Cecenowa, Izbicy, Rumska. Grupy inicjatywne z tych miejscowości wzięły udział w konkursie zorganizowanym w ramach "Robimy wiochę!..." i zdobyły dofinansowanie na realizację swoich pomysłów. Tym, co łączyło różne działania w ośmiu miejscach było zaangażówanie mieszkańców. Wszystko, co zostało zbudowane, lub zrealizowane w ramch projektu, odbyło się dzięki ich inicjatywie, prcą rąk i głów, niejednokrotnie wymagającą siły nie tylko do przenoszenia ciężkich kamieni, z których powstanie skalny ogródek ale do pokonywania napotkanych przeszkód, podtrzymywania motywacji, wzajemnego inspirowania się do działania. To dzięki inicjatywie i pracy mieszkańców, wspieranych przez pomysłodawców projektów - sołtysów, lokalnych liderow i działaczy - 28 września, podczas gościnnej wizyty przedstawicieli PAFW, warsztatów i monitoringu naszego projektu mogliśmy z dumą pokazać Gościom z Warki i Warszawy gminę Główczyce, w której mieszkańcy chcą i wiedzą jak działać dla dobra wspólnego i nie obce jest im znaczenie słowa SAMORZĄDNOŚĆ. Indywidualny wkład każdego z osobna w realizację działań w swojej miejscowości pokazywał w jaki sposób - "budując własne podwórko" - budujemy poczucie wspólnoty.

 

Działania mieszkańców pokazały, że zarównoSołtys i mieszkańcy SIodłonia opowiadają o swoim projekcie podczas wizyty przedstawicieli PAFW i projektu Jabłkowa Warka fot. Aleksandra Karmelita samorządność, jak i wspólnota, to nie tylko hasła z plakatów wyborczych ale konkretne gesty konkretnych ludzi, poświęcających swój czas w sobotnie popołudnie na budowanie czegoś, co przyniesie korzyść nie tylko im ale całej wsi, świetlicy wiejskiej, sołectwu czy gminie. Obywateli, którzy wnoszą wkład w budowanie swoich wspólnot - rodzin, osiedli, wsi, miast, a przez to kraju. Oczywiście, w trakcie realizacji projektów sołeckich były chwile wzlotów i upadków. Mimo to nie tylko udało się zrealizować zamierzone cele ale w wielu miejscowościach - co cieszy najbardziej - działania wyszły poza to co zostało zaplanowane i powstały dodatkowe wartości wniesione z inicjatywy mieszkańców. Powstały dodatkowe dekoracje z opon na placu zabaw w Siodłoniu, w Rumsku panie pięknie udekorowały szydełkowymi kwiatami ścieżkę nordic walking. Nie jesteśmy w stanie wyliczyć wszystkich działań ale każde z nich wskazuje, że projekt "Robimy wiochę! Sołectwo na medal" został bardzo twórczo odebrany wśród mieszkańców gminy. Oby i po jego zakończeniu nie ustawała inspiracja do działania!

 

Podczas Targu Doświadczeń Lokalnych podziękowaliśmy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu "Robimy Wiochę! Sołectwo na medal" za to, że swoją pracą udawadniają, że SAMORZĄDNOŚĆ to nie jest puste słowo i mamy w naszej gminie najwspanialszych mieszkańców, biorących sprawy w swoje ręce. Była wspólna kawa, ciasto, czas na prezentację wszystkich projektów i wystawa z całości działań w ośmiu miejscowościach, a na koniec ciepły poczęstunek. Po zakończeniu Targu tablice z fotografiami podarowaliśmy mieszkańcowm jako pamiątkę i inspirację do dalszych pomysłów. Mamy nadzieję, że to co działo się przez ostatnie 12 miesięcy w ramach projektu "Robimy wiochę! Sołectwo na medal." to dopiero początek współpracy, a w tablicach z naszej wystawy znajdą się zdjęcia z nie jednego wydarzenia łączącego mieszkańców naszej gminy!

Dziękujemy partnerom tego projektu, grupom inicjatywnym i wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w działania!

 

Targ Doświadczeń Lokalnych w Pobłociu:

 

IMG 7915 Copy IMG 7920 Copy IMG 7937 Copy IMG 7959 Copy IMG 7989 Copy IMG 8047 Copy IMG 8058 Copy IMG 8077 Copy IMG 8095 Copy IMG 8103 Copy IMG 8140 Copy IMG 8150 Copy IMG 8185 Copy IMG 8244 Copy IMG 8276 Copy IMG 8301 Copy IMG 8335 Copy IMG 8349 Copy Podczas Targu Doświadczeń Lokalnych w Pobłociu był czas na wymianę doświadczeń przy kawie i cieście fot. Urszula Żłobińska Podczas Targu Doświadczeń Lokalnych w Pobłociu podsumowaliśmy wszystkie działania na wystawie zdjęć fot. Urszula Żłobińska IMG 7884 Copy IMG 8339 Copy IMG 8212 Copy IMG 7887 Copy

 

Zdjęcia z realizacji projektów - inicjatyw w sołectwach:

 

Grażyna Stenka pracownik świetlicy wiejskiej w Wykosowie razem z wychowankami przy malowaniu ściany świetlicy projekt Sztuka dziecięca Copy Herbatka z babcią i dziadkiem w ramach realizacji prjektu w Szczypkowicach fot. Aleksandra Karmelita Jedna z dekoracji z dyni praca konkursowa w projekcie W stowięcinie rosnąDYNIE fot. Aleksandra Karmelita Oznaczenie Zielonej Świetlicy w Szczypkowicach grupa inicjatywna ze Szczypkowic fot. Aleksandra Karmelita Pan Jacek WIciński sołtys Cecenowa i przedstawiciel grupy inicjatywnej AKTYWNI podczas wycieczki rowerowej w trakcie realizacji projektu fot. A.KArmelita Copy Zajęcia rękodzielnicze w Izbicy w ramach programu Dbamy o swoją miejscowość. Poznajemy skrzydlatych mieszkańców sołectwa. fot. Izabela Zawadzka Zofia Makoś po lewej sołtys Wielkiej Wsi na festynie wieńczącym projekt Zróbmy to razem fot. A. Karmelita Copy Świetlica wiejska w Wykosowie pomalowana z dziećmi wychowawcą i rodzicami w trakcie projektu fot. Aleksandra Karmelita IMG 1589 Copy IMG 5681 Copy IMG 5722 Copy IMG 5734 Copy 

Działania wszystkich ośmiu miejscowości opisane są na stronie www.gok-glowczyce.pl w zakładce "Robimy wiochę!"


 

tekst: Aleksandra Karmelita

zdjęcia: Urszula Żłobińska, Aleksandra Karmelita, Dagmara Grzeszkowiak

Wirtualne muzeum-m

BIP


Maczuga 2024 Baner mały mała rozdzielczość

Rajd "Maczuga Stolema" zaliczany jest do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację!

logoPMnO

 

Amicus-big

mak plus2

MATv Glow male

NEWSLETTER

Otrzymuj informacje e-mail o najnowszych wydarzeniach w GOK-u
Free business joomla templates