IV Amatorski Turniej Piłki Ręcznej

Pilkareczna

Zapraszamy serdecznie na IV Amatorski Turniej Piłki Ręcznej, w której drużyny z powiatu słupskiego i okolic rywalizują o miano najlepszej! Turniej odbędzie się 25-26 listopada 2017r.! Regulamin i więcej informacji poniżej. Zapraszamy!

Regulamin
IV Turniej Piłki Ręcznej Drużyn Amatorskich

25-26.11.2017r.

I. ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach
ul. Kościuszki 15
76-220 Główczyce

II. CELE
1.Popularyzacja piłki ręcznej.
2.Wyłonienie najlepszej drużyny turnieju.
4.Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport.
5.Rozpowszechnianie zasad Fair Play.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. 25-26.11.2017r. Sobota i Niedziela
2.Rozpoczęcie turnieju o godz. 9.00 w sobotę. Dokończenie grup eliminacyjnych oraz finały w niedzielę od godziny 9:00
3. Hala sportowa w Główczycach przy ul. Skórzyńskiej- mecze eliminacyjne
4. Hala sportowa w Główczycach – mecze eliminacyjne oraz finały drugi dzień turnieju ).

IV. UCZESTNICTWO
1. W turnieju mogą brać udział drużyny, które do dnia 11.11.2017r zgłoszą się do turnieju oraz wpłacą wpisowe.
2. Każda drużyna przed rozpoczęciem zawodów dostarczy organizatorowi listę zawodników z podaniem imienia, nazwiska oraz numeru PESEL, podpisaną przez kapitana drużyny.
3. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek jest przyjęte przez organizatora w momencie dostarczenia prawidłowo wypełnionej listy zgłoszeniowej w formie papierowej lub elektronicznej).
4. Nazwa drużyny musi zawierać nazwę miejscowości reprezentowanej przez
dany zespół.
5. Drużyna winna mieć jednego przedstawiciela, który odpowiada za
zawodników podczas rozgrywek.
6. Każdy zawodnik poniżej 18 roku życia musi obowiązkowo posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w Turnieju Piłki Ręcznej - open w załączniku )
7. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy wpisani na listę zgłoszeń.
8. Weryfikacja zawodników może odbywać się tylko przed meczem.
9. Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.
10. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, drużyna lub zawodnik może zostać zdyskwalifikowana.
11. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich.
12.Każda z drużyn ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.
13. Przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. lub
pawel.piotr1@poczta.onet.pl tel. 663802261 – Paweł Łuczka

V. ZASADY I SYSTEM ROZGRYWEK
1. W turnieju biorą udział drużyny składające się minimum z 7, a maksymalnie z 14 zawodników.
2. Drużyny rywalizują systemem „każdy z każdym”.
3. Ostateczny system rozgrywek zostanie ustalony po zakończeniu zgłoszeń.
4. Czas spotkania zostanie ustalony na podstawie liczby zgłoszonych drużyn w dniu turnieju.

VI. MECZ
1. Nie ma możliwości zmiany godziny rozgrywania meczu.
2. W przypadku nie stawienia się jednej z drużyn na mecz przyznawany jest walkower.
3. Na mecz należy przybyć odpowiednio wcześnie- dopuszczalny czas oczekiwania na drużynę wynosi 5 min. Po czym przyznaje się walkower.

VI. SKRÓCONE PRZEPISY GRY
1. Gra bramkarza: Zgodnie z przepisami ZPRP
2. Rzuty wolne:
a) Wszystkie rzuty wolne są rzutami wolnymi bezpośrednimi.
b) Przy obcym ciele np. sufit) jest rzut pośredni. Rzut wolny w tym przypadku jest wykonywany z linii bocznej na wysokości popełnionego przewinienia.
c) Rzut karny wykonywany jest z linii 7 m.
d)Przy wykonywaniu rzutu wolnego poza obszarem pola bramkowego odległość zawodników z drużyny przeciwnej od zagrywanej piłki musi wynosić 3 m. Wyjątek – aut...
3. Organizatorzy turnieju znoszą przepis o grze pasywnej.
4. W grze bierze udział w jednej drużynie) 7 zawodników 6 zawodników z pola + bramkarz)
5. Minimalna liczba zawodników wynosi 5.
6. Gradacja kar zgodnie z przepisami ZPRP.
7. Zmiany zawodników zgodnie z przepisami ZPRP.
8. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami ZPRP.

VIII. ZMIANY
1. Zmiany dokonywane są w sposób lotny tzn. bez zatrzymywania gry.
2. W trakcie gry można dokonać dowolnej liczby zmian zawodników dozwolone są tzw. zmiany powrotne).
3. Zmian można dokonywać wyłącznie w wyznaczonej strefie.
4. Przy przebywaniu na boisku 8 lub więcej zawodników sędzia dyktuje 2 minutową karę dla zawodnika wchodzącego który nieprawidłowo wykonał zmianę.

IX. KARY
1. Kary indywidualne: Zgodnie z przepisami ZPRP
2. Zawodnik ukarany czerwoną kartką w czasie gry nie pauzuje kolejnego meczu.
3. Zawodnik który otrzyma czerwoną kartkę za niesportowe zachowanie pauzuje kolejny mecz.
4. Otrzymane przez zawodnika 3 kar dwuminutowych, a w konsekwencji czerwonej kartki w meczu nie zobowiązują go do pauzowania w następnym meczu.
5. Jeżeli dojdzie do bójki pomiędzy zawodnikami, to zostają oni zdyskwalifikowani do końca rozgrywek.
6. Jeżeli dojdzie do bójki pomiędzy drużynami, to zostają one wykluczone z rozgrywek.

X. SPRZĘT
1.Dozwolona jest tylko gra w obuwiu halowym tzn. buty halowe nie pozostające śladów na płycie boiska
2.Bezwzględnie zakazana jest gra w korkach plastikowych, metalowych, kolcach itp.
3.Jeżeli jedna z drużyn nie posiada jednolitych strojów, wówczas zobowiązana jest założyć plastrony.

XI. PUNKTACJA
1. Obowiązuje standardowa punktacja: 2 pkt. za zwycięstwo, 1 pkt. za remis, w przypadku porażki 0 pkt.
2. O miejscu drużyny w tabeli końcowej decydują w kolejności:
a) Liczba zdobytych punktów
b) Stosunek bezpośrednich meczów między drużynami
c) Różnica pomiędzy bramkami strzelonymi a straconymi
d) Liczba strzelonych bramek

XII. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1.Organizatorzy informują, że obiekt jest obserwowany przez osoby do tego wyznaczone.
2. Organizatorzy informują, że na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i używania środków odurzających.
3.Każdy uczestnik turnieju i kibice, którzy dopuszczą się zniszczenia mienia publicznego zostaną postawieni przed faktem uregulowania płatności za wyrządzone szkody.
4.Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie.
5.Organizator nie ubezpiecza zawodników, zapewnia podstawową opiekę medyczną.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji Regulaminu i zasad gry.
8.W sprawach spornych lub nie ujętych w Regulaminie decyduje sędzia główny zawodów.
9. Udział w zawodach jest odpłatny. Wpisowe wynosi 200 zł od zespołu.

Wirtualne muzeum-m

BIP


MS2018

Rajd "Maczuga Stolema" zaliczany jest do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację!

logoPMnO

 

Amicus-big

GrajDolek

mak plus2

MATv Glow male

NEWSLETTER

Otrzymuj informacje e-mail o najnowszych wydarzeniach w GOK-u
Free business joomla templates